Documents Oficials Escola Joaquim Ruyra

Enllaços d'interès
Comunidades de Aprendizaje
www.comunidadesdeaprendizaje.net/ 
Xarxa de Comunitats d'Aprenentatge a Catalunya

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/comunitats/ 

Què és una Comunitat d'Aprenentatge?
https://www.comunidaddeaprendizaje.com.es/


SEAS4All Project: Succesful Educational Actions for all

 
Participem al programa Erasmus+